Ниигэм 21 may 2021 246

Һалхитай үдэр


Буряад Улас дотор мүнөөдэр, майн 21-дэ, бороон, саһан орохонь. Зарим аймагуудта шииг нойтон ехээр орохо, урда талаар аадарлажа магад. Баруун хойноһоо 8-13, зарим сагта 15-20 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 4-9 градус дулаан хонохо. Зарим нютагуудаар 0-5 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 8-13, зарим газараар 1-6 градус дулаан болохо.
Улаан-Үдэ хотодо саг зуура бороон орохо. Баруун хойноһоо 8-13, заримдаа 15-20 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 6-8, үдэртөө 9-11 градус дулаан байха. 

Фото: pixabay.com