Ниигэм 24 may 2021 214

Һалхитайшаг байбашье, дулаан болохоБуряад Улас дотор һүниндөө шииг нойтон орохогүй, үдэрэй туршада саг зуура бороон, багахан саһан орожо магад. Баруун хойноһоо 7-12, үглөөгүүр болон үдэртөө зарим аймагуудаар 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 0-5 градус дулаан, зарим нютагуудаар 3-8  градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 12-17, зарим талаар 5-10 градус дулаан болохо.

Улаан-Үдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Баруун хойноһоо 9-14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 1-3, үдэртөө 12-14 градус дулаан байха.

Фото: pixabay.com