Ниигэм 3 jun 2021 159

​Буряадай Угнаасайн дасанда арсалануудые бэлэглээ

© фото: Курумкан-инфо 24/7

Буряад Уласай Хурамхаанай аймагай Угнаасайн дасанда хоёр асрсалануудые тодхобо. Энэ ажал Угнаасайн ТОС-ой эдэбхитэд даажа абаба.

- Даши Монголович Хобраковой үхибүүд арсалануудай хүшөө бэлэглээ. Арзгунай һомоной зүгһөө энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ хабаадагшадта баяр хүргэнэбди, - гэжэ «Курумкан-инфо.24/7» гэһэн вайбер-бүлгэмдэ хэлэгдэнэ.

 Хэр угһаа хойшо арсаланууд дасангуудай харуулшад юм. 

Фото: Курумкан-инфо 24/7