Ниигэм 4 jun 2021 184

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Лариса Гармаевна: “Уулзуур-соприкосновение”

“Уулзуур” номойнгоо гар бэшэмэлые бэлдээд, А.Л.Ангархаевта ошобоб. Энэ үедэ республикын госпитальдо наһанайнь нүхэр Лариса Гармаевна бэеэ эмшэлүүлжэ байгаа.

Номой гадарай дотор талын оршол үгэ соо иигэжэ бэшээтэй бэлэй: “В слове “уулзуур” воедино слились понятия содружества, сотворчества, сосуществования, согласия, соседства...”.

Гэхэ зуура, энэ үгые ород хэлэн дээрэ нэгэ үгөөр оршуулха хэрэгтэй байгаа.

- Юрын үгэ бэшэ байшаба. Встреча, свидание гэхэгүй ха юмши, - гэнэб.

Саашаа гайхалтай юумэн болоһон юм. Лариса Гармаевна тарилга абаад, орондоо хэбтэхэ гэжэ байтараа, “Соприкосновение” гэжэрхибэ. Гайхал ехэ, зааханшье бодожо үзэнгүй... “Уулзуур” үгын, бүхыдөө номойм философско, эгээл нарин уянгата удхань гараад ерэшоо бшуу.

Үлэ мэдэг һэбшээн сэдьхэлыем сэрбэлзүүлхэдэл гэжэ, Д.Улзытуевай “Ходят люди как чудо” гэһэн шүлэгэй мүр ухаандам мүндэлшэһэн юм. Эдэ үгэнүүд Лариса Гармаевнада тэрэ зуура эгээл таарама шэнгеэр һанагдаа һэн бэзэ.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​