Ниигэм 4 jun 2021 295

​2022 оной Шэнэ жэлэй амаралта Ород гүрэндэ 10 үдэртэ үргэлжэлхэ

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай ажаһуугшад 2022 оной Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдтэ 2021 оной декабриин 31-һээ 2022 оной январиин 9 болотор амарха гэжэ мэдээсэлэй ТАСС албанда Ородой Холбоото Уласай ажалай болон ниигэмэй хамгаалгын сайд Антон Котяков дуулгаба.

- Шэнэ жэлэй һайндэрэй үдэрнүүдтэ 10 үдэр амархабди – декабриин 31-һээ январиин 9 болотор. <...> 2022 оной декабриин 31-дэ субботын үдэр тудана, баһал амаралтын үдэр байха, - гэжэ тэрэ хэлэбэ.

Май һарада амаралтын үдэрнүүд баһал олон үдэртэ үргэлжэлхэ гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

- Майн нэгэнэй болон майн юһэнэй һайндэрнүүдтэ дүрбэ-дүрбэн үдэр амархабди. Үдэр бүриин ажалһаа ажаһуугшаднай бага амарха аргатай байха, - гэжэ тэрэ тоолоно.

Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com