Ниигэм 8 jun 2021 354

​Буряад Уласта обоо тахилган болон тайлганууд хоригдобо

© фото: egov-buryatia.ru

Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай штабай шиидхэбэреэр июнь һарада түсэблэгдэһэн бүхы хэмжээ ябуулганууд хоригдобо. Тэрэ тоодо, обоо тахилган болон тайлганууд.

Ородой буддын шажантанай заншалта Сангхын зүгһөө Буряадай ажаһуугшадта хандажа, гэрһээ һүзэглэжэ мүргэхыень уряалаа.

Иимэ шиидхэбэри үнгэрһэн жэлэй дүршэл хараалан абтаа.

- Энэ шиидхэбэридэ анхаралтайгаар, харюусалгатайгаар хандахыетнай гуйнаб. Гэртээ үлөөд, мүргэжэ байхаар гэжэ Буддын шажантанай Сангха болон һүзэгэй хэрэгтэ хабаатай хүнүүд тэмдэглэнэ ха юм, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласай ажаһуугшадта хандаба.

Фото: egov-buryatia.ru