Ниигэм 11 jun 2021 578

​Ородой суута газарнуудай тоодо - Буряадай Ивалгын дасан

© фото: Яндекс.Дзен

Мүнгэн һангай шэнжэлгэнүүдэй талаар агентство гүрэнэй ажаһуугшадай дунда суута газарнуудые элирүүлхэ талаар асуулта үнгэргөө. Асуултын дүнгүүд тухай RT албан дуулгана.

Бүхыдөө Ородой суута газарнуудай бүридхэлдэ 15 газар оруулагдаа.

- Тиигэжэ Камчаткын хизаарай Долина гейзеров, Хальмаг Уласай Большое Яшалтинское озеро, Хабаровска хизаарай Дуссе-Алинь гэгшэ газарнууд түрүүшын гурбан һуурида гараа, - гэжэ RT албанда хэлэгдэнэ.

Дүрбэдэхи һуурида Саха (Яхад) Уласай Ленские столбы гараа, удаань Кабардино-Балкариин Шато-Эркен хэрэм - табадахи һуурида. Тиихэдэ Архангельска можын Соловецкий монастырь, Алтайн хизаарай Тавдинские пещеры, Чукоткын автономно тойрогой Врангелиин олтирог, Саратовай можын Степан Разинай хабсагай, Примориин океанариум энэ бүридхэлдэ оруулагдаа.

Гэхэтэй хамта, Буряад уласай Ивалгын дасан, Новгородско можын Ярославово дворище, Үбэр Байгалай хизаарай Хээтэй, Сахалинска можын Анива маяк, Адыгея Уласай Руфабго уһанай хүүюур гэһэн дэбисхэрнүүд гүрэнэй суута 15 газарай тоодо ороһон байна.

Фото: Яндекс.Дзен