Ниигэм 13 jun 2021 257

​Гэрээрнь эзэнииень мэдэмээр гү?

© фото: Яндекс.Дзен

ТЕЛЕУТ ХЭЛЭН

Гэрээрнь эзэнииень мэдэмээр гү?                           Валентина БАКСАРИНА

Үбэлэй һүни айлай гэрнүүдые харан, һуурин соогуураа ябанаб.

Үргэн сонхотой томо гэр. Юрэ бусын угалзатай һайхан хүшэгэ сонходонь харагдана. Нэгэ жэгдэ, ялагар гэрэл носоно.

Удаадахи гэр өөрэгүй томошье һаа, хүшүүргэ хүндэ түхэлтэй. Сонхонуудынь баганууд, таһа хаалгатай хүшэгын саанаһаа гэрэл арайл обёормоор.

Үндэр хушалтатай, мансардатай удаадахи гэрэй сонхонууд үнэтэй хүшэгэтэй. Уйтай мэдэрэл түрэнэ. Харин табан ханатай багашаг гэр соо хүхюутэй ха. Сонходонь шэнэ жэлэй гоёолтонууд. Ангелочегууд.

Эзыень танихашьегүй һаа, гэрэйнь түхэлөөр эзэнэйнь абари зан тухай мэдэхээр гү? Али эндүүрнэ гүб?

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: Яндекс.Дзен