Ниигэм 15 jun 2021 117

​Буряад Уласта ойн харуулшад 80 хасууринуудые тариба

© фото: РАЛХ

Буряад Уласай Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд «Сад Памяти» гэһэн дурасхаалай хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа. Тэдэнэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда унаһан сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлһэн хүшөөгэй дэргэдэ модохонуудые тариба.

«Ами наһаяа гамнангүй, Агуу Илалта шэрээлсэһэн хүнүүдэй баатаршалга тухай хасууринууд һануулжа байха. Ойн түймэрһөө һэргылэмжын зурууд татаһан газарнуудта, зайн галай һужаанууд доогуур ургаһан модохонууд эндэ асарагдажа таригдаа» - гэжэ ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд тэмдэглэнэ.

«Сад памяти» гэһэн Уласхоорондын хэмжээ ябуулга Ородой Байгаалиин яаманай болон Рослесхозой дэмжэлгээр «Экология» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ «Волонтёры Победы» гэһэн бүхэроссиин олониитын хүдэлөөн эмхидхэнэ гээд һануулнабди.

Фото: РАЛХ