Ниигэм 16 jun 2021 711

​Усть-Ордын Буряадай тойрогто гэр бүлөөрөө буряад хэлэеэ үзэнэ

© фото: irk.aif.ru

Матвей Хангаловай нэрэмжэтэ Усть-Ордын үндэһэтэнэй номой сангай дэргэдэ буряад хэлэн дээрэ гэр бүлөөрөө харилсаанай түб һаяхана нээгдэбэ.

«Сайн байна! Здравствуйте!» гэһэн түбтэ һургуулида үшөө ошоогүй гү, али бага классуудта һурадаг үхибүүтэй гэр бүлэнүүд уригдана. Номой сангай жасада хадагалаатай буряад хэлэн дээрэ номуудые уншажа, кинофильмүүдые хаража, дуунуудые шагнажа, буряад маягтай хүүхэлдэйнүүдээр наадажа, түрэл хэлэндээ үхибүүд һураха болоно.

Зунай амаралтын үедэ Эрхүүгэй гүрэнэй дээдэ һургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй таһагай мэргэжэлтэд хэдэн урилдаануудые эмхидхэхээр түсэблэнэ. Гэр бүлын һайндэрнүүд олоор болохоор хараалагдана. Үхибүүд, эжынэр өөрын хүсөөр мэдээжэ ород онтохонуудые буряад хэлэн дээрэ зүжэг болгон табижа туршаха. Буряад хэлэ мэдэдэггүй түрэлхид тусхай курсада миинтээр ябаха аргатай болобо гээшэ.

Эрхүүгэй можын Засагай газарай сайтһаа

Фото: irk.aif.ru