Ниигэм 17 jun 2021 332

​Буряад Уласта «Нүүдэлшэдэй ая дуун» хоригдобо

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласта «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестиваль эмхидхэгдэхэгүй гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо мүнөөдэр, июниин 17-до, хэлэбэ.

- «Нүүдэлшэдэй ая дуун» эмхидхэгдэхэгүй, газаашье, байшан соошье. «Байгалай марафон» баһал хоригдожо болохо, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласта «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестиваль эпидемиологическа байдалһаа боложо, үнгэргэхэ талаар асуудал удаан соо шиидхэгдээгүй байгаа. Удаань байгша оной хэмжээ ябуулга июлиин 16-17-ой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ гэжэ хэлэгдээ һэн. Харин мүнөө коронавирус үбшэнтэнэй олон болоһон ушарһаа хэмжээ ябуулга хоригдобо.

Фото: Анна Огородник