Ниигэм 18 jun 2021 125

​Улаан-Үдэдэ велосипедээр ябаха харгы баригдана

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Буряадай ниислэл хотын «Түмэр Морин» түбһөө Зүүн зүгэй эмнэлгын түб хүрэхэ уулзуур болотор 5 614 метрэй зайда велосипедээр ябаха харгы баригдана. Харгы асфальтаар хушагдажа, тротуарнууд хэгдэхэ.

Барилга ябуулжа байһан «Доринвест» бүлгэм харгы һэльбэн шэнэлжэ, автобусуудай шэнэ буудалнуудые тодхохо.

Дээдэ Онгостойдо ажаһуудаг хүнүүдэй хэлэһээр, эндэхи харгы үнинэй заһабарилагдахаар болонхой. Харгын һэльбэн шэнэдхэлгэдэ 139 сая түхэриг һомологдонхой. Октябриин 1 болотор тус объект ашаглалгда тушаагдаха юм. «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр Улаан-Үдэдэ 33 модоной зайда харгы заһабарилагдаха.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан