Ниигэм 21 jun 2021 135

​Буряадай Захааминай аймагай Баянгол, Мэлэ нютагуудта хизаарлалтанууд абтаба

© фото: pixabay.com

Захааминай аймагай Баянгол, Мэлэ нютагуудта орохые хорихо гэһэн шиидхэбэри аймагай оперативна штабта абтаа. Covid-19 үбшэнтэнэй олон болоһон ушарһаа иимэ хизаарлалта оруулагдаба.

Июниин 19-һөө сүүдхын туршада хиналта ябуулха пост байгуулагдаа. Эдэ нютагуудта ажаһуудаг гэжэ бүридхэлдэ оруулагданхай һаа гү, али түргэн дары туһаламжа үзүүлхэ гэжэ эдэ нютагуудта орожо болохо. Захааминай аймагай хүтэлбэрилэгшэ С.В. Гонжитовай тусхай захирамжаар нютагһаа гаража болохо юм.

Фото: pixabay.com