Ниигэм 28 jun 2021 297

​Монголдо 12-һоо 15 наһа хүрэтэр үхибүүд коронавирусһаа һэргылһэн тарилга абана

© фото: pixabay.com

Мүнөөдэрһөө хүршэ Монгол Уласта 12-һоо 15 наһа хүрэтэр үхибүүд коронавирусһаа һэргылһэн тарилга абажа эхилбэ. Тэдэнэр Pfizer (Comirnaty) вакцинаар тарюулха. Үхибүүдтэ тарилга абуулха дуратай түрэлхид, вакцинациин түбтэ хандажа, зүбшөөһэн тухайгаа  мэдүүлгэ бэшэхэ болоно.

21 хоног болоод, хоёрдохи тарилга таригдаха.

Монголой ниислэл хотодо 12-һоо 15 хүрэтэр наһатай 100 мянганһаа дээшэ үхибүүд ажаһуудаг юм.

 

Фото: pixabay.com