Ниигэм 28 jun 2021 444

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Хангайгаа бараалхадаг заншалтай

“Байгал” сэдхүүлэй 2016 оной эрхим авторнуудые хүндэлэн ёһололгын үдэшэ мартагдашагүй. Хэблэлэй байшангай захирал-ахамад редактор Б.Д.Балданов энэ үдэшые үндэрлиг долгисотойгоор лэ хүтэлөө бэлэй.

Батасэрэнэй Жигжиджабай 1927 ондо бэшэһэн “Саһан шуурган” гэһэн туужые һэргээн бусааһан Буряадай элитэ эрдэмтэн Л.Д.Шагдаров, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор Л.Б.Бадмаева хоёрые хүндэлэн ёһололгоһоо үдэшэ эхилээ. Сеулай дээдэ һургуулиие дүүргэһэн, солонгос уран зохёолшо Сим Хунай шүлэг оршуулһан эдирхэн Эрдэм Ламожапов, “Уянгын долгин” гэһэн номинацида илаһан Янжима Дашидоржин, “Зүжэг найруулга” гэһэн номинацида шалгарһан Баира Бальбурова болон бусад хүгтэйнүүд, баяртайнууд, хүн бүхэниинь өөр тухайгаа, зохёол тухайгаа хөөрэнэ.

“Хангай” гэһэн трилогиин автор Даша-Дэмбэрэл Дугаров наһанайнгаа нүхэр Лариса Намсараевнатай (хоюулаа 80 наһаяа аладлаһан) эгээл һониноор хөөрөө бэлэй:

- Зун нажартаа бидэ жэл бүри хангайгаа бараалхахаяа хэдэн хоногоор зоридогбди. Хангай гээшэ амида бурхан. Нохойгоо абаад, миисгэйгээ тусхай дархалһан түхеэрэлгэ соогоо һуулгаад... Палаткаа табижа, тагаанаа тодхожо түбхинэхэш. Үдхэн һайхан сайгаа бинь эдеэшүүлхэб. Даша-Дэмбэрэлни үргэхэ. Бүхы наһаараа юртэмсэ хангайн орониие зураглаһан, магтаһан хадаа дээжэ-сэржэмээ зорюулаагүйдөө яахабибди. Миниингээ миисгэйтэйгээ хөөрэлдэжэ, эдеэгээ бэлдэхэ һамбаандам нүхэрни нохойгоо дахуулаад, тайга соогуураа ябаад ерэгшэ, - гэжэ Лариса Намсараевнагай хөөрэхэдэ, жэгтэйл бэлэй.

Ная гаратай налгай хоёр, нохой, миисгэй – хангай тайга соо...

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​