Ниигэм 12 jul 2021 258

​Худариин буряадууд заһалаа Крымдэ харуулба

Түрэ хуримай заншалнуудай фестивальда Буряадай Кабанскын аймагай ансамбль түрүүлээ.

Крымэй Судак хотодо түрэ хуримуудай заншалнуудай «Свадебный хоровод» гэһэн фестиваль үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулгада Буряадай Кабанскын аймагай Корсаково нютагай «Худара» гэһэн фольклорно ансамбль хабаадажа, лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тэдэнэр «Худара зоной заhал табилга» гэһэн ёһо заншал харуулаа. Ансамблиин уран хүтэлбэрилэгшэнь Мария Петровна Карпова юм.

Тус фестиваль Крымэй арадай уран бүтээлэй түб Соёлой яаманай дэмжэлгээр үнгэргөө.

Байгал Хударын буряадууд нютаг хэлэеэ, шажан мүргэлөө, урданай дуунуудаа, ёһо заншалаа хадагалжа шадаа. Мүнөө Корсаково нютагта Худара талын арбан обогтон ажаһуудаг: Хайтал, Сэгээнэд, Һэнгэлдэр, Абзай, Ехэ Шоно, Хамнай, Бага Шоно-Яртха, Бааха Абзай, Балтай, Дархашуул.

«Худара» ансамбль Буряад Уласай Соёлой яаманда, Уласай уран бүтээлэй түбтэ, Кабанскын аймагай захиргаанда баяраа хүргэнэ.

«Буряад үнэн» хэблэлэй албан