Ниигэм 28 jul 2021 286

​Июлиин 28, гарагай 4, буряад-монгол литээр 20

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада, хурим түрэ хэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ.