Ниигэм 29 jul 2021 101

​Зам бариха зайн гал

Зайн галай элшэ хүсөөр ябадаг автомашинанууд хаа-хаанагүй олошоржо байна. Энэ талаар Улаан-Үдэ бусадһаа хойнотоногүй. Июлиин 28-да Буряадай ниислэлдэ электромобильнуудай түрүүшын заправка нээгдэхээр хараалагдана.

“Tesla Model 3” гэһэн электромобильда һууһан гурбан хүн Санкт-Петербургһаа Владивосток хүрэхэ түсэбтэй. Тэдэ харгыдаа 18 хотонуудта электрозаправка табиха түсэбтэй.

Улаан-Үдэдэ иимэ тусхай хэрэгсэл «Кэпитал Молл» гэһэн худалдаа наймаанай түбэй хажууда байгуулагдахаар түсэблэгдэнэ. Тэрэнь түлөөһэтэ байха. “Зайн галай элшын хүсэнэй түлөө бага мүнгэ үгэхэт. Бензинһээ 2-3 дахин бага мүнгэн гаргашалагдана”, - гэжэ хүндэтэ айлшад уридшалан мэдээсэнэ.

 - Электромобильнуудай заправка манай улас дотор хэрэгтэй боложо байнхай. Нэн түрүүн, федеральна түхэлэй харгын хажуугаар тусхай газарнуудые бэлдэхэбди. Олзын хэрэг эрхилэгшэд маанадые дэмжэжэ, шэнэ бизнес ябуулха бэзэ, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэнэ.

“Tesla Model 3” бүлгэмэйхид Улаан-Үдэдэ электромобильтай ажаһуугшадтай уулзаха. Түхэреэн шэрээгэй саана шэнэ инфраструктура зохёохо тухай хэлсэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ