Ниигэм 19 aug 2021 434

​Уушханай ханяаданай эгээл аюултай янза Буряадта элирүүлэгдээ

© фото: Яндекс Дзен

Уушханай ханяаданай эгээл аюултай 396 (Beijing) штамм Буряадта элирүүлэгдээ. Тэрэ Буряадһаа гадуур ушардаггүй шахуу.

Ород гүрэн дотор дэлгэрдэг уушханай ханяаданай янзануудай дунда, энэ штаммда нэрбэгдэһэн хүнүүдэй наһа бараха ушар ехэ олон.Ородой эрдэмтэд гүрэнэй Ази талын Mycobacterium tuberculosis гэһэн штаммуудые шэнжэлжэ, мэдээжэ бусад янзануудтай зэргэсүүлээ. Тиигэжэ 396 (Beijing) штамм эгээл аултай гэжэ элирүүлээ. 

Фото: Яндекс Дзен