Ниигэм 23 aug 2021 256

​Улаан-Үдэдэ Сэлэнгэ мүрэнэй уһанай хэмжээн доошолно

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдэдэ Сэлэнгэ мүрэнэй уһанай хэмжээн доошолжо, зүүн эрьедэ үдэр, һүнигүйн адаглалга мүнөөдэрһөө, августын 23-һаа, болюулагдаа.

Тиигэбэшье Улаан-Үдын онсо байдалай талаар хүтэлбэри тогтоһон байдал хинаһаар. Сэлэнгэ, Үдэ голнуудта уһанай хэмжээн үдэр бүри хинагдана. Мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, сентябрь һарада уһан нэмэхээ болихо.

Мүнөөдэр Сэлэнгын уһанай хэмжээн 1 сантиметрээр доошолоо, Үдэ голдо сүүдхын туршада 9 сантиметрээр уһан бага болоо.

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан