Ниигэм 30 aug 2021 421

​Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Баир Шигаевые амаршална

© фото: news.ykt.ru

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон Арадай Хуралай һунгамалнууд Токио хотодо Паралимпиин наадануудта хүрэл медальда хүртэгшэ Баир Шигаевые амаршалба. Нютагаймнай һур харбагша, уласхоорондын классай спортын мастер Баир Шигаев Яхадай түлөөлэгшэ Степанинда Артахиноватай суг нэгэ команда соо харбаһан байна.

Августын 29-дэ үнгэрһэн мүрысөөнэй дүнгүүдээр, Ород гүрэнэй тамиршадай дунда Баир Шигаев эгээл ехэ - 693балл абажа шадаа.

Буряадай Арадай Хуралай зүгһөө гэртэхиндэнь болон һур харбагшые һоридог Цыденбал Цыренжаповта амаршалгын телеграмма мүн лэ эльгээгдэһэн байна. 

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: news.ykt.ru