Ниигэм 6 sep 2021 196

​Буряад Уласта саһан ороо

© фото: pixabay.com

Үнгэрһэн амаралтын үдэр Эрхүү можын хойто зүгтэ болон Буряадай Муяын аймагта саһан ороһон байна.

- Намар һая эхилээд, удангүй үбэл болошобо, - гэжэ хүнүүд бэшэнэ.

Саһанай ороһон тухай буулгабари хараад, Буряадай болон Эрхүү можын ажаһуугшад:
«Сибирь, сентябрь һая эхилээд, үбэл болошобо», «Дулаан үбэлдэ, халуун зунда дадаабди! Бү мартагты, анхан манай зүг руу сүлэлгэдэ эльгээдэг һэн», «Яабашье хойто зүг ха юм!», «Пэй, ямар хүйтэн пейзаж гээшэб», - гэжэ байгаад бэшэнэ.

Энээнһээ урид Буряадай Ахын аймагта августын 21-дэ саһан ороо һэн. Буряадай ажаһуугшадые байгаалиин энэ үзэгдэл гайхуулаагүй һэн.

Фото: pixabay.com