Ниигэм 7 sep 2021 248

​Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин оюутад Ородой Засагай газарай стипенди абаха

© фото: agrobase.ru

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин гурбан оюутан Ородой Засагай газарай стипендидэ хүртэхэ 480 хүнүүдэй тоодо оробо. Ирина Пименова, Светлана Шактамаева болон Геннадий Гармаев гэгшэд Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай стипенди абаха.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ болон Засагай газарай стипенди ородой эдэй засагай һалбарида түрүүлэн байһан шэглэлнүүдтэ бэлдхэл гарадаг оюутад болон аспирантнуудта түлэгдэдэг юм гээд тэдмдэглэлтэй. Федеральна мүрысөөнэй дүнгүүдээр тэдэнэр стипендидэ хүртэхэ эрхэтэй болоо.

Фото: agrobase.ru