Ниигэм 8 sep 2021 478

​Волонтёрнууд - Байгалда

© фото: egov-buryatia.ru

Россиин бүхы булангуудһаа 450 волонтёр сугларжа, Байгал шадар сэбэрлэбэ.

«Россиин уһан» гэһэн хэмжээ ябуулга сентябриин 4-дэ Буряад ороной Танхой һууринда үнгэрөө. Россиин Байгаалиин нөөсэнүүдэй болон байгаали хамгаалгын сайдай орлогшо Сергей Ястребов, «Россиин түмэр харгынууд» ОАО-гой правлениин түрүүлэгшэ — ахамад захирал Олег Белозёров, Эрхүү можын Засагай газарай түлөөлэгшэд, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Иван Альхеев, Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Сергей Матвеев, «Россиин уһан» гэһэн хэмжээ ябуулгын саг үргэлжэ амбассадор, зүжэгшэн Юлия Михалкова гэгшэд хабаадаба.

Хэмжээ ябуулга нээлгын баяр ёһололой удаа эдэбхитэй волонтёрнууд шагнагдаа. «Һайн дуранай Байгал корпусой» командир Андрей Бородин, «Мусор из головы» түлэбэй координатор Чингис Болотов, Лейла Хахураева, Елена Федосеева ба Юлия Воронина эдэбхитэд эмхидхэгшэдэй грамотануудта хүртөө. Тиин волонтёрнууд Байгал далайе жэнхэни зандань үлөөхэ хамтын ажал нэгэдэлнүүдэйнгээ хоорондо ябуулха гэһэн хэлсээ баталаа

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: egov-buryatia.ru