Ниигэм 9 sep 2021 568

​«1000 мянгатан» гэһэн хүндэлэлэй тэмдэг Буряад Уласай үшөө гурбан хонишодто барюулагдаха

© фото: Ивалгын дасанай мэдээсэлэй албан

Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангха хонишодто хүндэлэлэй тэмдэгүүдые барюулжа эхилһэн байна. «1000 мянгатан» гэһэн хүндэлэлэй тэмдэгтэ «Ниигэмэй хонин һүрэг» гэһэн программада хабаадаһан хонишод хүртэхэ. 1000-һаа дээшэ хонидые үсхэжэ, программын шэнэ хабаадагшадта тарааһан хүнүүд урмашуулагдаха юм. Эгээл түрүүн энэ шанда Сэлэнгын аймагай Ноёхон нютагай Эдуард Доржиев шагнагдаа һэн гээд һануулнабди.

Мүнөө Ивалгын дасанай «Эрхим Дархан» гэһэн цехтэ үшөө гурбан хүндэлэлэй тэмдэгүүд шудхагдаа. Нэгэ хүндэлэлэй тэмдэг бэлдэхэдэ, 45 мянган түхэриг гаргашалагдана гээд тэмдэглэлтэй.

- 1000 мянгатан» гэһэн хүндэлэлэй тэмдэгтэ Зэдын аймагай Эдуард Нимаев, Сэлэнгын аймагай Баяр Цыдыпов болон Хяагтын аймагай Виталий Самбуев хүртэхэ, - гэжэ Ивалгын дасанай мэдээсэлэй албан дуулгана. 

Фото: Ивалгын дасанай мэдээсэлэй албан