Ниигэм 16 sep 2021 343

​Буряадай Загарайн аймагта модохонууд таригдаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Мүнөөдэр, сентябриин 16-да, Буряад Уласай Загарайн аймагта «Ой тайга хамгаалая» гэһэн акциин хэмжээндэ нарһанай 120 мянган сагдуул модон таригдаа. Тус хэмжээ ябуулгада 260-һаа дээшэ хүнүүд хабаадаа.

- Жэлһээ жэлдэ олон хүнүүд ой модо тарилгада хабаадана. Залуушуул олоороо оролсоно. Шухалань гэхэдэ, тэдэнэр ой тайгада хайша хэрэгээр ханданагүй, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской хэлэбэ.

2015 ондо энэ газарта модоной үзүүрээр аюултай түймэр болоһон юм. Түймэрэй гараһанда хүнүүд гэмтэй байгаа.

Ой модо тарилга «Экология» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Ой тайга хамгаалая» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ эмхидхэгдэнэ. Байгша оной хабар ойн харуулшад 1,4 мянган гектар газарта 4,9 модохонуудые тариһан байна.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар