Ниигэм 22 sep 2021 231

​Улаан-Үдэдэ уһанда абтаһан гэр бараатай ажаһуугшадта үшөө 6 сая түхэриг түлэгдэхэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай пресс-албанай мэдээсэһээр, уһанда абтаһан гэр бараатай ажаһуугшадта резервнэ жасаһаа үшөө 6 сая түхэриг мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ юм.

Дүн хамтадаа Буряад Уласай бюджедһээ 52 сая мүнгэн энэ шэглэлээр эльгээгдэхэ. Мүнөөдэрэй байдалаар, Сэлэнгэ мүрэниие зубшаад байһан 1236 участок, 3 гэр, 44-дэхи дунда һургуули уһанда абтаа гэжэ бүридхэгдэбэ. Һаяын үдэрнүүдтэ һургуулиин заһабарилга эхилхэ, Сэлэнгын эрье бүхэлэгдэхэ. Гадна комиссиин шиидхэбэреэр мүнгэн туһаламжа 360 гаран ажаһуугшадта үзүүлэгдээд байна.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан