Ниигэм 22 sep 2021 501

​Улаан-Үдэдэ табан эрхим буряад номууд элирүүлэгдээ

© фото: pixabay.com

Буряад хэлэндэ һургадаг «Амар Мэндэ» түбэй хүдэлмэрилэгшэд эрхим буряад номуудай өөһэдынгөө бүридэл фейсбук хуудаһандаа толилоо.  

Табадахи һуури мэдээжэ буряад уран зохёолшо, драматург Доржи Осорович Эрдынеевэй «Ехэ үг» роман эзэлнэ.  Дүрбэдэхи һуурида Чимит-Доржи Цыдендамбаевич Цыдендамбаевай «Банзарай хүбүүн Доржо» гэһэн түүхэтэ роман нэрлэгдээ. Даширабдан Одбоевич Батожабайн «Төөригдэhэн хуби заяан» энэ бүридэлдэ гурбадахи болоо. Буряадай уран зохёолой үндэһэ һуури табигшадай нэгэн Хоца Намсараевич Намсараевай зохёолнууд хоёрдохи һуури эзэлээ.  «Тайшаагайташуур» («Кнут тайши») (1959), «Үүрэй толон» («На утренней заре») (1950), «Цыремпил» (1950), «Нэгэтэ hүни» («Однажды ночью») гэһэн зохёолнууд олондо мэдээжэ болонхой. Нэгэдэхи һуурида «Гэсэр» эпос нэрлэгдэһэниинь ойлгосотой.

Фото: pixabay.com