Ниигэм 4 oct 2021 234

​Ородой, Казахстанай можо хоорондын суг ажалай XVII форумдо Буряадай Толгойлогшо хабаадаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Гүрэнүүдэй хүтэлбэрилэгшэнэрэй хабаадалгатай Ородой Холбоото Уласай, Казахстанай суг ажалай можо хоорондын форум хоёр гүрэнэй эдэй засагай, соёлой болон гуманитарна холбоо харилсаа хүгжөөхэ зорилготойгоор жэл бүри үнгэргэгдэдэг.

2021 оной хуралдаан «Сотрудничество в области экологии и зелёного роста» гэһэн сэдэбээр эмхидхэгдээ. Тэрэнэй хэмжээндэ оршон тойрон байгаали, уһанай болон ойн ажахы хамгаалха, хоморой амитадые сахин хамгаалха, оршон тойрон байгаалида хүнэй хохидолтой нүлөө бага болгохо талаар асуудалнууд хэлсэгдээ.

Дискуссида тус һалбарида хабаатай яамануудай хүтэлбэрилэгшэд, Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай болон Казахстанай можонуудай толгойлогшонор уригдаа.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар