Ниигэм 6 oct 2021 209

​Буряадай эрхим багшанар шагнагдаа

© фото: Буряад Уласай болбосоролой яаман

Багшын һайндэртэй дашарамдуулан, Буряад Уласай эрхим багшанар 50 мянганһаа 200 мянган түхэриг хүрэтэр мүнгэн шангуудаар урмашуулагдаба.

Багшанарай ажал хэдэн шэглэлээр сэгнэгдээ, шухалань - тэдэнэй хүмүүжэмэлнүүдэй илалтанууд. Ородой Холбоото Уласай болон Буряад Уласай хэмжээндэ эрхилһэн ажалдаа амжалта туйлаһанай түлөө конкурсын дүнгөөр 10 багшанар 200 мянган түхэригөөр, 14 багшанар 50 мянган түхэригөөр тус тустаа шагнагдаба. Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялга саг зуура дүүргэгшэ Валерий Поздняков эрхимүүдые амаршалба. 

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай болбосоролой яаман