Ниигэм 19 oct 2021 312

​Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин захиралай уялга дүүргэгшээр Алдар Дамдинов томилогдобо

© фото: gosduma.ru

Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин захиралай уялга дүүргэгшээр Алдар Дамдинов томилогдобо. Энээн тухай захирамжа Ородой Холбоото Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Валерий Фальков абаhан байна.

Үглөөдэр, октябриин 20-до, Алдар Дамдинов Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин хүдэлмэрилэгшэдтэй танилсаха. Захиралай тушаалда (уялга дүүргэгшэ бэшэ) Алдар Дамдинов ехэ hургуулиин тусхай үйлэ хэрэгэй журам гараhанай удаа томилогдохо.

 

Фото: gosduma.ru