Ниигэм 27 oct 2021 296

​Буряадай Баунтын аймагта соёлой шэнэ гуламта нээгдэбэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Баунтын аймагай түб Романовка һууринда Соёлой байшан баригдажа, үүдэеэ сэлибэ.

Тус барилгада гүрэнэй һанһаа 14 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаа. Барилгын ябажа байха үедэ Буряад Уласай Толгойлогшо оло дахин тиишээ хүрэжэ, ажалтайнь танилсаһан байна. Харин нээлгын баяр ёһололдо өөрөө хабаадажа шадаашьегүй һаа, Интернедэй аргаар холбоо бариһан байна.

- Соёлой энэ байшан соо ходол олон хүнүүд сугларжа байг лэ даа. Алас Дурна зүгэй хүгжэлтын шугамаар үгтэдэг мүнгэнэй ашаар энэ байшан бодобо, - гэжэ Алексей Самбуевич хэлэбэ.

Соёлой байшанай дэргэдэ ганса уран һайханай бүлгэмүүд ажаллаха бэшэ, мүн нютагай эдэбхитэд эндэ сугларжа, амин шухала асуудалнуудаа шиидхэхэ аргатай болобо. Нютагай ажаһуугшад ехэл баяртайнууд, шэнэ Соёлой байшанда болохо һайндэрнүүдые хүлеэн байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман