Ниигэм 3 nov 2021 479

​Буряадай «Светлый түбтэ» сэнтэй бэлэг барюулагдаба

© фото: pixabay.com

«Авикомп» гэһэн хизаарлагдамал үүргэтэй эмхи “Светлый” реабилитационно түбтэ саһа хуряадаг тусхай машина бэлэглэбэ. Энээн тухай Буряад Уласай Хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын яаман дуулгаба. Сэнтэй бэлэг «Барис» гэһэн худалдаа наймаанай эмхиин мэргэжэлтэн Елена Яковлева, «Авикомп» эмхиин менеджер Ольга Горина гэгшэд барюулба.

- Үбэлэй сагта гараар саһа хуряаха гээшэ ехэ хүндэ. Илангаяа саһанай ехээр оробол. Манай түб 4 гектар талмай эзэлнэ. Үбэлэй хүйтэндэ саһа хуряалгада ехэ саг, хүсэн хэрэгтэй. Иимэ оньһожоруулагдамал техникэтэй болоһондоо, бидэ тон баяртайбди, - гэжэ “Светлый” реабилитационно түбэй захирал Елена Мироманова хэлэбэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: pixabay.com