Ниигэм 8 dec 2021 297

Тарюулагты!

Халдабарита Ковид-19 үбшэн ходорон һалахаяа һананагүй даа. Улас доторнай һэргылэмжын тарилганууд хэгдэнэ. Тиигэбэшье үбдэһэн зоной тоо доошоо буунагүй. Наһа бараха ушарнуудшье бии.

Һэргылэмжын тарилгын түрүүшын компонентээр ажаһуугшадай 78 хуби тарюулаад байна. Тарилга дүүрэн табюулһан зоной тоо 70 хубида хүрэнхэй. Вакцинаар хангалта һайн. Энээн тухай Буряадай Уласай элүүрые хамгаалгын сайдай орлогшо Наталья Логина дуулгаһан байна. Гэхэтэй хамта сайдай орлогшын хэлэһээр, “Спутник лайт” вакцина хоёрдохиёо тарилга хүүлэжэ байһан, мүн ковидаар үбдэһэн зондо хэрэглэгдэхэ юм. Энээн тухай тусхай заабари Россиин Элүүрые хамгаалгын яаманһаа ерэһэн байна. Мүнөөдэр тус вакцина тарилгын газарнуудаар дүүрэн тараагданхай, уласай аймагуудаар, холын нютагуудаар дутагдал үзэгдэнэгүй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ