Ниигэм 8 dec 2021 481

Хүгжэмтэ фейерверк наярха

Улаан-Үдын гол талмай, үйлсэ гудамжанууд хасууринуудаар шэмэглэгдэжэ эхилбэ. Шэнэ жэлэй баярта хотын бюджедһээ 450 мянган түхэриг гаргашалагдаха юм. Гол талмай шэмэглэхэ эрхэдэ «Карнавал» эмхи хүртэбэ.

© фото: Байкал Дейли

Шэнэ жэлэй фейерверк хүгжэмтэ байха - таба минутын туршада наярха. Декабриин 29-дэ Соведүүдэй талмай дээрэхи гол хасууриин нээгдэхэ үдэр салют наяржа, хүгжэм дуута зүжэглэмэл наадан харуулагдаха. Тэрэл үдэр 15 сагһаа 17 саг болотор мэдээжэ болоһон “Бадма Чагдар хоёрой Шэнэ жэлэй талмай соогуур аяншалга” гэһэн квест-наадан үнгэрхэ. Тэндэ арад зон Буряад орондо хабаатай асуудалнуудта харюусажа наадаха. Теэд голхоролтойнь гэхэдэ, QR-кодтой байха хэрэгтэй. Мүльһэтэ хотохон руу орохын урда тэрэ дансаяа харуулжа оромоор. Квест-наадан дүрбэ дахин үнгэргэгдэхэ: декабриин 29,30-да, январиин 7-до үдэрэй 15.00 сагһаа 17.00 саг болотор. Гадна февралиин 2-то үдэрэй 11.00 сагһаа наадан дабтагдаха.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Байкал Дейли