Ниигэм 20 dec 2021 418

Алас холоһоо-амаршалганууд

Дугар Жалсанов, зүжэгшэн, Америкын Холбоото Штадууд

- Анханай арад зондо алдар ехэтэй «Буряад-Монголой үнэн» хэблэлдэ 100 жэлэй ойн баяраарнь амаршалга дамжуулнаб! Мүнөө мүншье арайл тооной тооhон соо ороhон хайратай эхэ хэлэеэ бүүбэлэйн, домог мэтээр, булжамууртын дуун мэтээр, ород хэлэндэ дилдээшьегүй, дай дажарай хуули ёһонhоо дальдирашьегүй буурал буряад түрэл хэлэеэ сахин үргэжэл ябадаг сониной ажалшадта халуун ойн баярай амар мэнды хүргэе-ээ!