Ниигэм 21 dec 2021 410

Амаршалга

Буряад арадай үндэһэтэнэй “Буряад үнэн” сониниие 100 жэлэй ойгоорнь үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб!

Үнгэрһэн 100 жэл соо соёлой, искусствын, уран зохёолой хүгжэлтэдэ сониной оруулһан хубитын сэгнэшэгүй ехэ байһаниинь ойлгосотой. Бүхы хэблэлнүүдтэ бэрхэшээлтэй хүндэ энэ сагта “Буряад үнэн” сонин өөрынгөө түхэл шарайе, оюун һүлдые, удха шанарые алдангүй, урагшаа дабшаг лэ!

Николай ЛУГИНОВ, Яхадай арадай уран зохёолшо, Ородой Холбоото Уласай Уран зохёолшодой холбооной хамжаанай түрүүлэгшэ, Ород Уласай Оюун ухаанай академиин вице-президент