Ниигэм 23 dec 2021 385

Улаан-Үдэдэ гай

Улаан – Үдэдэмнай аймшагтай аюул болобо. Дулаа үгэдэг тогонуудта түймэр боложо ажалынь тогтоогдобо. Заһабарилгын ажал мүнөөдөө ябуулагдажа байна. Хүүгэдэй сэсэрлигүүд  мүн лэ ажалаа тогтообо.

Фото: Байкал дэйли