Ниигэм 17 jan 2022 697

Буряад орондо айлшад олоор буухань

Үбэлэй һүүл һарын 12-һоо эхилжэ, айлшадые угтан абажа эхилхэбди. Үшөө тиихэдэ март һарада «Байкальская миля» гэһэн авто-урилдаан үнгэргэгдэхөөр хараалагдана

-   Үбэлэй сагта Буряад орон хүрэжэ, Байгал далайн эрьедэ амарха хүсэлэнтэй арад зониие угтан абахаар бэлэн байнабди, - гэжэ Буряад Уласай аяншалгын сайдай орлогшо Баярма Цыдыпова ТАСС-ай үнгэргэһэн пресс-хуралдаанай үедэ дуулгаһан байна.

  • Зүүн зүгэй литээр мүнөө бар жэл орожо ерэхэнь. Сагаалганай һайндэртэ зорюулагдаһан олон тоото хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ. Үбэлэй һүүл һарын 12-һоо эхилжэ, айлшадые угтан абажа эхилхэбди. Үшөө тиихэдэ март һарада «Байкальская миля» гэһэн авто-урилдаан үнгэргэгдэхөөр хараалагдана, - гэжэ сайдай орлогшо Баярма Цыдыпова хэлэнэ.

Шэнэ жэлэй түрүүшын үдэрнүүдтэ 21,1 мянган хүн зон амаралтын газарнуудта хүрэжэ сэнгэһэн байна гэһэн тоо баримтанууд байна. Энэнь нёдондонойхидо орходоо 30 % дээшэлээ. Эдэл үдэрнүүдтэ хүршэ Эрхүү можодо 60 гаран мянган хүн зон амараа гэжэ аяншалгын яаманда дуулгана.   

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay