Ниигэм 18 jan 2022 680

Һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүд хаагдажашье магадгүй

Ханяада хүрэһэн зониие ажалдань гаргажа болохогүй

Буряад Уласта коронавирус хүрэгшэдэй тоогой дээшэлһэн, мүн омикрон-штаммай бүридхэгдэһэн ушарһаа Буряад Уласай ахамад санитарна врач Сергей Ханхареев арад зониие һэргылэмжын ажалаа бүри эршэдхэхыень уряалба. 

  • Ажалшадайнгаа элүүр энхэ байдалда онсо анхарал хандуулыт гэжэ эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдтэ хэлэхэ байнаб. Ханяада хүрэһэн зониие ажалдань гаргажа болохогүй. Буряад Уласай Толгойлогшын зарлигай ёһоор, 30% хуби ажалшадаа холоһоо хүдэлүүлэгты. Хүн зоной харилсаа бага болгохо ёһотойбди, - гэжэ Сергей Ханхареев тэмдэглэбэ.

Мүнөөдөө гансал тарилга абажа, энэ үбшэнтэй тэмсэхэ, бэеэ аршалха арга байна. Тиимэһээ ажаһуугшаднай заатагүй тарилга хүүлэхэ ёһотой бшуу даа. Омикрон-штамм гээшэнь аргагүй түргөөр хүн зондо халдажа тарана гэжэ эмшэд хэлэнэ.

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: yotube