Ниигэм 20 jan 2022 269

Даши Намдаковой бүтээл – Улаан-Үдэдэ

Суута уран барималшан Даши Намдаковой бүтээл Улаан-Үдэ хотыемнай шэмэглэжэ, ажаһуугшадай болон айлшадай нюдэ хужарлуулхань

«Гостиные ряды» гэһэн худалдаа наймаанай түбэй дэргэдэ «Хүбүүхэн шубуухай хоёр» (Мальчик с птичкой) гэжэ нэрлэгдэһэн бүтээл тодхогдохо юм. Анхан тэрэниие Геннадий Васильев зохёоһон юм, харин мүнөө һурагшань бэелүүлжэ, олоной һонорто дурадхахань. Уран барималай тодхогдохо оршон тойронхи газарые һэльбэн шэнэлхээр хараалагдана.

  • Даши Намдаков багшынгаа дурасхаалда зорюулжа, энэ баримал бүтээгээд, хотын ажаһуугшадта бэлэглэхэнь. Архитектор Джейран Уланов ерээдүйн амаралтын газарай түхэлыень зохёобо. Тэндэ уһанай хүүюүр түхеэрэгдэхэ, тойроод үзэмжэтэй гоё болгогдохо, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай ахамад архитектор Михаил Мясищев дуулгана.

Энэ түсэл хотын һэльбэн шэнэлэлгэдэ зорюулагдаһан урилдаанда эрхимлэһэнэй дүнгөөр бэелүүлэгдэхэнь.

Фото: мэрия улан-удэ