Ниигэм 3 mar 2022 562

Олон хадань

Улаан-Үдэһөө Улаан-Баатар руу долоон хоногто хоёр дахин агаарай онгосоор ниидэхэ арга үгтэхэнь. Энээн тухай “Байкал” аэропортын юрэнхы захирал Дмитрий Гармаев дуулгаа.

© фото: pixabay.com

- Буряадай Толгойлогшын оролдолгоор Монгол руу ниидэхэ рейс олон болгохо гэһэн шиидхэбэри Бүхэроссиин штабай суглаанда абтагдаа. Хүршэ орон руу ниидэхэ дуратайшуул олон байба. «Хунну Эйр» (Hunnu Аir) компани хоёрдохи рейс нээхэеэ бэлдэжэ байна гэжэ нюур-хуудаһандаа Дмитрий Гармаев бэшээ.

Тахал үбшэнһөө боложо, 2020 ондо агаарай онгосонууд хоёр гүрэнүүдэй хоорондо ниидэхэеэ болиһон байгаа. Теэд 2021 оной декабриин 21-дэ дахин ниидэжэ эхилээ бэлэй гээд дуулгая. Агаарай онгосонуудтай холбоотой үшөө нэгэ һонин дуулгахамнай. Россиин авикомпанинуудай агаарай онгосонууд Европо руу февралиин 28-һаа ниидэхэ аргагүй болоо. Европын комиссиин президент Урсула фон дер Ляйенай хэлэһээр, Евросоюз Россиин бүхы онгосонуудта агаарай харгынуудые хаахань гэжэ дуулгаа. Тиигэжэ Россиин онгосонууд Европо руу ошожошье, бусажашье шадахагүй болоо. Энэ захиралта бүхы онгосонуудта хабаатай, тэрэ тоодо хубиин онгосонууд мүн лэ ороно. Энэ байдал юунһээ болооб гэхэдэ, Росси гүрэн Украинада сэрэгэй тусхай хэмжээ үүсхэһэнэйнь түлөө гээд хэлэгдээ. Харин манай гүрэн руу хари гүрэнүүдэй онгосонууд ниидэн ерэхэ аргатай зандаа бшуу.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com