Ниигэм 1 apr 2022 631

Туһатай шэнэ онол арга

Оёорой дунда һургуули дүүргэгшэд һүүлэй жэлнүүдтэ биологи болон химидэ хабаатай мэргэжэлнүүдые шэлэн абана. Тиимэһээ эндэ “Точка роста” гэһэн мүнөө үеын сагта таарама шэглэлээр түб нээгдэһэниинь һайшаалтай.

Хэрэгсэлнүүд “Һуралсал”  гэһэн үндэһэн түсэлэй аргаар худалдан абтагдаа.

Физикын, химиин, биологиин  хэшээлнүүд шэнээр оньһожоруулагдаһан танхимууд соо үнгэргэгдэнэ. Дунда һургуулиин үхибүүд ерээдүйдэ үргэн мэдэсэтэй үндэр хэмжээнэй мэргэжэлтэд болохо аргатай.

- Манай Оёорой дунда һургуулиин шабинар аймагай олимпиадануудта түрүү һууринуудые эзэлжэ эхилээ. Уласай “Созвездие” гэһэн эрдэм-шэнжэлгын конференцидэ эрхимүүдэй тоодо ороһониинь һайшаалтай, - гэжэ захирал Юрий Бадмаев баярлана.

«Точка роста» түбэй дэргэдэ нютагай юрын арад зоншье  һуралсал гарана. Эндэ мүнгэ алтаяа тоололгын, цифровой арга боломжонуудта һургалгын хэшээлнүүд эмхидхэгдэнэ.

“Джидинка” сонинһоо