Ниигэм 16 may 2022 479

Утаатай амаралтанууд үнгэрбэ

Һүүлэй үдэрнүүдтэ Буряад Уласай хэдэн аймагуудта ойн түймэрнүүдэй утаан бүридхэгдөө.

Уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, ойн түймэрнүүдэй утаан Буряадта хүрэжэ ерээ. Улаан-Үдэ, Бабушкин хотонуудта, Горячинск, Кабанск, Сухая һууринуудта утаан ехээр тараа. Гадна Загарайн, Зэдын, Хяагтын, Захааминай, Бэшүүрэй аймагуудай дэбисхэртэ Эрхүүгэй, Красноярскын хизаарнуудһаа утаан һалхяар асарагдаа. 
Эдэ можо нютагуудта түймэрнүүдэй талаар орёохон байдал ушаранхай. Уларилай шэнжэ  ехэ дулаан, заримдаа ааяма халуун үдэрнүүд тогтожо, байдалые бүри хүндэ болгоно.
Үнгэрһэн хоногой туршада Красноярскын хизаарта ойн гушан түймэрнүүд дарагдаа. Эрхүү можын дэбисхэрэй 2 мянган гектарта хорин гурбан түймэр унтараагдаба. Буряад Уласай ойн харуулай мэргэжэлтэд энэ аюултай тэмсэхэеэ Красноярск ошонхой.

Фото: pixabay.com