Ниигэм 24 may 2022 251

Буряадай гидрометео-түб июнь һарын уларилай шэнжэ тухай юрэнхы мэдээсэл соносхобо

Тиигэжэ зунай түрүүшын һара жиирэй баримтануудһаа 1-2 градусаар халуун байхаар хараалагдана.

© фото: pixabay.com

Харин уласай баруун-урда аймагуудаар олон жэлэй туршада бүридхэгдэдэг баримтануудта дүтэрхы уларил тогтохо.  

Уласаймнай газар дэбисхэрэй диилэнхи хубида урданайхида орходоо хуурай байха - бороо хура багаар орохо. Харин баруун-урда ба хойто аймагуудаар жиирэй баримтануудта дүтэрхы байхаар хараалагдана.

Уларил шэнжэлэгшэдэй багсаамжалһаар, Буряад орондо август һара ааяма халуун байха юм ха.

Фото: pixabay.com