Ниигэм 25 may 2022 400

Урда зүгэй зарим аэропортнууд хаалтатай хэбээрээ

Орос гүрэнэй урда зүгэй ба түбэй можо нютагуудтахи зарим аэропортнууд хизаарлагдамал гуримаар хүдэлһөөр зандаа.

© фото: pixabay.com

ТАСС-ай мэдээсэһээр, энэ хизаарлалтын болзор майн 31 болотор һунаагдаба.

Тиигэжэ Ростов-на-Дону, Краснодар, Белгород, Анапа, Геленджик, Брянск, Курск, Воронеж, Элиста, Липецк ба Симферополь хотонууд руу агаарай онгосонууд ниидэнэгүй. Эдэ газарнууд руу Волгоград, Минеральные Воды, Москва, Сочи, Ставрополь хотонуудаар дамжажа, арад зониие хүргэхэ арга боломжо хараалхыень авиакомпанинуудта Агаарай унаа тээбэриин федеральна агентствэ дурадхана.

Украинада үнгэргэгдэжэ байһан тусхай арга хэмжээнүүдһээ боложо, 2022 оной февралиин 24-һөө гүрэнэймнай урда зүгэй ба түбэй можо нютагуудай зарим аэропортнуудые хааха тухай шиидхэбэри абтаа һэн гэжэ һануулая.

Фото: pixabay.com