Ниигэм 26 may 2022 301

Уларилай шэнжэ хубилхань. Эдэ үдэрнүүдтэ аадарлаха, хүсэтэйгөөр һалхилха

Буряадай гидрометео-түбэй мэдээсэһээр, майн 26-да уласаймнай зарим нютагуудаар саг зуурын бороо орохо, аадарлаха.

© фото: pixabay.com

Баруун-хойноһоо секундын 7-12 метр, зарим тээгүүр секундын 15-20 метр хүрэтэр хүсэтэйгөөр һалхилха.

Майн 27-до зарим газарнуудаар саг зуурын бороо орохо, баруун-хойноһоо секундын 22 метр хүрэтэр хүсэтэйгөөр шуургалха. Һүниндөө 7-12 градус дулаан байха, үдэртөө 22 градус хүрэтэр халуун болохо.  

Фото: pixabay.com