Ниигэм 28 jul 2022 554

Харгы заһабарилагдана

Баргажанай аймаг ошодог харгы заһабарилагдажа байна.

“Улаан-Үдэ-Турунтаево- Курумкан” уласай харгын 291-дэхиһээ 312-дохи километр хүрэтэр харгы шэнээр хэгдэжэ байна. Ажалшад мүнөө харгын һуури яб байса дэлгээжэ, уһанай суглардаг газарнуудаар трубануудые тодхожо байна. Энэ ажал эгээн удаанаар хэгдэдэг, саг ехэ һалгаадаг байна. Тус харгы “Аюулгүй, шанартай харгы” гэһэн үндэһэн проектээр баригдана.

Баргажан аймаг ошоһон харгы уужам болгогдохо, тусхай сеткэ дэбдихэ, харгын ехэ нугархайнуудые тэгшэлхэ байна. Һүүлээрнь асфальтаар хушаха. Журавлиха болон Винный горхонуудай хүүргэнүүд заһабарилгада орохо. Журавлиха нютагай ажаһуугшадта амар байхын түлөө харгы дээрэ ниитын буудалнууд табигдаха, зайн гал татагдажа гэрэлтүүлэгдэхэ. Тиигэжэ энэ харгын 21 километр 2024 ондо тушаахаар хараалагдана.

Энэ хэрэгтэ федеральна һанһаа 3,8 сая түхэриг һомологдоһон байна. Нёдондо жэл барилгашад 20,5 километр хэжэ ашаглалгада тушааһан гэлэй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ