Ниигэм 18 aug 2022 327

Эхэ-герой тухай

Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путин “Эхэ-герой” гэһэн нэрэ зэргэ олгохо тухай зарлиг баталба.

© фото: ru.m.wikipedia.org

Зарлигай ёһоор, 10 үхибүүдые   түрэжэ хүмүүжүүлһэн  эхэнэрнүүдтэ  хүндэтэ нэрэ зэргэ олгогдохо юм. Гадна 1 сая түхэриг мүнгөөр тэдэ нэгэ удаа урмашуулагдаха. “Эхэ-герой” нэрэ зэргэдэ  Россиин эрхэтэд хүртэхэ гээд тобшологдоно.

Фото: ru.m.wikipedia.org