Ниигэм 3 nov 2022 543

Нэмэлтэ һуралсалда - онсо анхарал

Оһын аймагай Бэлшэр һууринда үхибүүдэй уран һайханай һургуулиин байшан  шэнэлэгдэнэ. Байгша оной март һарада эхилһэн заһабарилгын ажалнуудта гүрэнэй болон Эрхүү  можын  мүнгэн санһаа 29 сая түхэриг һомологдоһон байна.

© фото: irkobl.ru сайтһаа гэрэл зураг

Мүнөөдэр һэльбэн шэнэлэлгын ажалнууд түгэсэхэ шатадаа ерэнхэй. Эрхүү можын губернатор Игорь Кобзевой хэлэһээр, хүдөө һууринай үхибүүдтэ нэмэлтэ һуралсал абахадань, зохид тааруу байдал зохёохо шухала. Тиимэһээ заһабарилгаяа түргэн дүүргэхэ хэрэгтэй гэжэ тэрэ тэмдэглээ. 

Эрхүү можын соёлой сайд Олеся Полунинагай хэлэһээр, шэнэлэгдэһэн байшан соо арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй, фортепианын, дуунай, уран урлалай хэшээлнүүд ябуулагдаха. 80 үхибүүд  эндэ һураха аргатай. Саашадаа шэнэ шэглэлнүүдээршье һургуулиин ажаябуулга үргэдхэгдэхэ гэжэ найдамаар.

Мүнөөдэр Бэлшэртэ 35 үхибүүн нэмэлтэ һуралсал абана. Өөрын байшангүй һургуули хэдэн дахин хаягаа һэлгүүлээ һэн. Һаяын сагта багшанар, үхибүүд  сэбэр уужам, 2 дабхартай һургуулидаа орохонь лабтай.


Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: irkobl.ru сайтһаа гэрэл зураг